Prøver

Voksenopplæringen tilbyr flere fag og flere prøver

Informasjon om norskprøven   

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)
     

C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Statsborger- og samfunnskunnskapsprøven

  • Statsborgerprøven (inntil 60 minutter) avvikles på norsk
  • Samfunnskunnskapsprøven (inntil 60 minutter) kan avvikles på ulike språk

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

 

Linker til øving:

Øve til norskprøven

Øve til statsborgerprøven:

Øve til samfunnskunnskapsprøven:

Linker til prøver

 

 

Prøver vår 2024

Prøver vår 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
12. mars 2024 A1/B2 Norsk Muntlig 29.01.24-02.02.24
13. mars 2024 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 29.01.24-02.02.24
14. mars 2024 A1/B2 Norsk - Lese, lytte, skrive Digital 29.01.24-02.02.24

Prøver sommer 2024

Prøver sommer 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
21. mai 2024 A1/B2 Norsk Muntlig 15.04.24-19.04.24
22. mai 2024 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 15.04.24-19.04.24
23. mai 2024 A1/B2 Norsk - Lese, lytte, skrive Digital 15.04.24-19.04.24
4. juni 2024 C1 Norsk - Lese, lytte, skrive Muntlig og digital 15.04.24-19.04.24

Prøver høst 2024

Prøver høst 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
24. september 2024 A1/B2 Norsk-muntlig Muntlig 19.08.24-23.08.24
25. september 2024 Statsborgerprøve. Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 19.08.24-23.08.24
26. september 2024 A1/B2 Norsk-Lese, lytte, skrive Digital 19.08.24-23.08.24

Prøver vinter 2024

Prøver vinter 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
3. desember 2024 A1/B2 Norsk-muntlig Muntlig 28.10.24-01.11.24
4. desember 2024 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 28.10.24-01.11.24
5. desember 2024 A1/B2 Norsk-Lese, lytte, skrive Digital 28.10.24-01.11.24
10. desember 2024 C1 Norsk-muntlig, lese, lytte, skrive Muntlig og digital 28.10.24-01.11.24

 

Prøver vår 2025

 

DatoNivåFagTypePåmelding
11.mars 2025A1/B2Norsk-muntligMuntlig27.01.25-31.01.25
12.mars 2025 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timerDigital27.01.25-31.01.25
13.mars 2025A1/B2Norsk-Lese, lytte, skriveDigital27.01.25-31.01.25

Prøver sommer 2025

DatoNivåFagTypePåmelding
20.mai 2025A1/B2NorskMuntlig07.04.25-11.04.25
21.mai 2025 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timerDigital07.04.25-11.04.25
22.mai 2025A1/B2Norsk - Lese, lytte, skriveDigital07.04.25-11.04.25

3.juni

2025

C1Norsk - Lese, lytte, skriveMuntlig og digital07.04.25-11.04.25