Prøver

Prøver vår 2020

Dato Nivå Fag Type
20. februar og 4. juni   Samfunnsfagprøve  
20. februar og 4. juni   Statsborgerprøve  
19. og 25. mai A1-B2 Norsk Muntlig
18. og 28. mai A1-B2 Norsk Lese, lytte, skriftlig


Oppmelding til norskprøver: 15.-20. april (A1-B2 Norsk)
Norsk Resultat av prøver: 22. juni  A1-B2 
Frist for klager resultat: Til og med 20. juli (A1-B2 Norsk delprøve skriftlig)