Prøver

Voksenopplæringen tilbyr flere fag og flere prøver

 

Informasjon om norskprøven   

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)
     

C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Statsborger- og samfunnskunnskapsprøven

  • Statsborgerprøven (inntil 60 minutter) avvikles på norsk
  • Samfunnskunnskapsprøven (inntil 60 minutter) kan avvikles på ulike språk

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

 

Linker til øving:

Øve til norskprøven

Øve til statsborgerprøven:

Øve til samfunnskunnskapsprøven:

 

Linker til prøver

 

 

Prøver sommer 2023

Voksenopplæring
Dato Nivå Fag Type Påmelding
23. mai A1/B2 Norsk Muntlig 17.-21. april
24. mai Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve Digital 17.-21. april
25. mai A1/B2 Norsk: Lese lytte og skrive Digital 17.-21. april

 

Prøver høst 2023

Voksenopplæring 2
Dato Nivå Fag Type Påmelding
26. september A1/B2 Norsk Muntlig 21.- 25. august
27. september Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve Digital 21.- 25. august
28. september A1/B2 Lytte, lese, skrive norsk Digital 21.- 25. august

 

Prøver vinter 2023

Voksenopplæring 3
Dato Nivå Fag Type Påmelding
5. desember A1/B2 Norsk Muntlig 30. oktober- 3. november
6. desember Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve Digital 30. oktober- 3. november
7. desember A1/B2 Lytte, lese, skrive norsk Digital 30. oktober- 3. november

Prøver vår 2024

Prøver vår 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
12. mars 2024 A1/B2 Norsk Muntlig 29.01.24-02.02.24
13. mars 2024 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 29.01.24-02.02.24
14. mars 2024 A1/B2 Norsk - Lese, lytte, skrive Digital 29.01.24-02.02.24

Prøver sommer 2024

Prøver sommer 2024
Dato Nivå Fag Type Påmelding
21. mai 2024 A1/B2 Norsk Muntlig 15.04.24-19.04.24
22. mai 2024 Statsborgerprøve, Samfunnskunnskapsprøve 75 timer Digital 15.04.24-19.04.24
23. mai 2024 A1/B2 Norsk - Lese, lytte, skrive Digital 15.04.24-19.04.24
4. juni 2024 C1 Norsk - Lese, lytte, skrive Muntlig og digital 15.04.24-19.04.24