Prøver

Voksenopplæringen tilbyr flere fag og flere prøver

 

Informasjon om norskprøven   

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)
     

C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Statsborger- og samfunnskunnskapsprøven

  • Statsborgerprøven (inntil 60 minutter) avvikles på norsk
  • Samfunnskunnskapsprøven (inntil 60 minutter) kan avvikles på ulike språk

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

 

Linker til øving:

Øve til norskprøven

Øve til statsborgerprøven:

Øve til samfunnskunnskapsprøven:

 

Linker til prøver

 

Prøver høst 2022

Dato

Nivå

Fag

Type

Påmelding

Onsdag 28.09

 

Samfunnskunnskapsprøve

Statsborgerprøve

Muntlig

Frist:06.09

Onsdag 28.09

 

Statsborgerprøve

Muntlig

Frist:06.09

Tirsdag 27.09

A1-B2

Norsk

Muntlig

22.08.-26.08.

Torsdag 29.09

A1-B2

Norsk: Lese, lytte, skrive

Skriftlig

22.08-26.08

Desember

C1

Høyere akademisk nivå

Lytte, skrive

 

Desember

C1

Høyere akademisk nivå

Lese, muntlig

 

 

Norskresultater høst: 25.10.2022