Prøver

Voksenopplæringen tilbyr flere fag og flere prøver

 

Informasjon om norskprøven   

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)
     

C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Statsborger- og samfunnskunnskapsprøven

  • Statsborgerprøven (inntil 60 minutter) avvikles på norsk
  • Samfunnskunnskapsprøven (inntil 60 minutter) kan avvikles på ulike språk

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

 

Linker til øving:

Øve til norskprøven

Øve til statsborgerprøven:

Øve til samfunnskunnskapsprøven:

 

Linker til prøver

 

Prøver høst 2022

Dato

Nivå

Fag

Type

Påmelding

Tirsdag       06.12

A1/B2

Norsk

Muntlig

Frist 04.11

Onsdag      07.12

 

Samfunnskunnskapsprøve                                        Statsborgerprøve                

Skriftlig

Skriftlig

Frist 04.11

Torsdag  08.12    

A1/B2    

Norsk: Lese, lytte og skrive   

Skriftlig

Frist 04.11

Mandag 12.12       

C1

Høyere akademisk nivå       

Lytte, skrive     

Frist 04.11

Tirsdag 13.12       

C1

Høyere akademisk nivå       

Lese, muntlig    

Frist 04.11

 

Norskresultater høst: 25.10.2022