Prøver

Voksenopplæringen tilbyr flere fag og flere prøver

 

Informasjon om norskprøven   

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)
     

C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Statsborger- og samfunnskunnskapsprøven

  • Statsborgerprøven (inntil 60 minutter) avvikles på norsk
  • Samfunnskunnskapsprøven (inntil 60 minutter) kan avvikles på ulike språk

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

 

Linker til øving:

Øve til norskprøven

Øve til statsborgerprøven:

Øve til samfunnskunnskapsprøven:

 

Linker til prøver

 

Prøver høst 2022

Dato

Nivå

Fag

Type

Påmelding

Tirsdag       06.12

A1/B2

Norsk

Muntlig

Frist 04.11

Onsdag      07.12

 

Samfunnskunnskapsprøve                                        Statsborgerprøve                

Skriftlig

Skriftlig

Frist 04.11

Torsdag  08.12    

A1/B2    

Norsk: Lese, lytte og skrive   

Skriftlig

Frist 04.11

Mandag 12.12       

C1

Høyere akademisk nivå       

Lytte, skrive     

Frist 04.11

Tirsdag 13.12       

C1

Høyere akademisk nivå       

Lese, muntlig    

Frist 04.11

 

Prøver vår 2023

Dato

Nivå

Fag

Type

Påmelding

14. Mars

A1/B2

Norsk

Muntlig

23.-27 januar

15. Mars

 

Samfunnskunnskapsprøve                                        Statsborgerprøve                

Digital

Digital

23.-27 januar

16. Mars  

A1/B2    

Norsk: Lese, lytte og skrive   

Digital

23.-27. januar

 

Prøver sommer 2023

Dato

Nivå

Fag

Type

Påmelding

23. mai

A1/B2

Norsk

Muntlig

17.-21 april

24. mai

 

Samfunnskunnskapsprøve                                        Statsborgerprøve                

Digital

Digital

17.-21 april

25. mai 

A1/B2    

Norsk: Lese, lytte og skrive   

Digital

17.-21 april