Prøver

Prøver vår/sommer 2021
Dato Nivå Fag Type
Tirsdag 23. februar - Samfunnskunnskapsprøve
Tirsdag 23. februar - Statsborgerprøve
Tirsdag 16. mars A1-B2 Norsk Lese, lytte, skrive
Torsdag 18. mars A1-B2 Norsk Muntlig
Torsdag 3. juni C1 Norsk - høyere akademisk nivå Lese, lytte, skrive/muntlig
Torsdag 27. mai A1-B2 Norsk Lese, lytte, skrive
Fredag 28. mai A1-B2 Norsk Muntlig
Tirsdag 8. juni - Samfunnskunnskapsprøve
Tirsdag 8. juni - Statsborgerprøve

 

Prøver vår/sommer 2021

Oppmelding til norskprøver (vår):
Fra mandag 18. januar tom fredag 22. januar.

Oppmelding til norskprøver (sommer):
Fra onsdag 14. april tom tirsdag 20. april.

Oppmelding til samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve (vår):
Frist søndag 7. februar

Oppmelding til samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve (sommer):
Frist søndag 23. mai

Resultat
Norskresultat vår: Fra fredag 9. april
Norskresultat vår: Fra tirsdag 22. juni

Klagefrist
Frist klage delprøve i skrive (vår): til og med 7. mai
Frist klage delprøve i skrive (sommer): til og med 22. juli


Prøver 2020/21 (høst/vinter)

Norskprøver vinter 2020/21
Dato Nivå Fag Type
1. desember A1 - B2 Norsk Lese, lytte, skrive
3. desember A1 - B2 Norsk Muntlig
8. desember Samfunnskunnskap
8. desember Statsborgerprøve
15. desember C1 høyere akademisk nivå Norsk Lese, lytte, skrive, muntlig
23. februar Samfunnskunnskap
23. februar Statsborgerprøve

 

Prøveresultat for norsk:
Mandag 11. januar. Prøvebevis blir tilsendt pr e-post.

Frist for klage delprøve i skriftlig:
Til og med mandag 8. februar

C1 prøven:

Norskprøven består av to delprøver:

  • delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling (2,5 timer)
  • delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon (30 minutter forberedelsestid + 15–20 minutter eksaminasjon)

Delprøvene kan tas uavhengig av hverandre.

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå inneholder bare oppgaver som måler på C1-nivået, og mulige resultat på prøven er C1 og Ikke bestått.