Priser

Type

Pris

Undervisningstime

kr 55

Delprøve norsk

kr 500

Skrive, lese, lytte og muntlig

kr 2000

Statsborgerprøve

kr 500

Samfunnskunnskapsprøve

kr 500

C1 Delprøve i lytteforståelse og skriftlig fremstilling

kr 1200

C1 Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

kr 1200

Kopi - Vitnemål kr 200
Kopi - Prøvebevis kr 200

 

Betaling:

Betaling prøver til konto: 45 700 600 827
Merkes med 121910-213

VIPPS: 635276