Priser

Priser
Type Pris
Undervisningstime kr 40
Delprøve norsk kr 400
Skrive, lese, lytte og muntlig kr 1600
Statsborgerprøve kr 400
Samfunnskunnskapsprøve kr 400
C1 Delprøve i lytteforståelse og skriftlig fremstilling kr 1000
C1 Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon kr 1000

 

Betaling

Betaling prøver til konto: 45 700 600 827
Betaling timer til konto: 45 701 303 494
Merkes med 121910-213

VIPPS: 635276