Hjelpemidler

Korttidslån av hjelpemidler

Dersom du har behov for et hjelpemiddel i en kort periode, som f.eks. krykker, rullator, rullestol, toalettforhøyer eller dusjkrakk, kan du henvende deg til hjelpemiddelteknikerne i kommunen.

Hjelpemiddelteknikerene har ansvar for kortidslån, enkel montering og reparasjoner, utkjøring og innhenting av hjelpemidler.


Langtidsbehov av hjelpemidler

Dersom du har behov for et hjelpemiddel over lengre tid, som f.eks. rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjkrakk, løftestol eller scooter, må du søke om dette via Nav hjelpemiddelsentral Nordland.
Du kan kontakte ergo- og fysioterapitjenesten hvis du trenger bistand i søknadsprosessen.

Hjelpemiddelteknikerene leverer, henter, installerer og monterer også hjelpemidlene som kommer fra Nav hjelpemiddelsentralen til brukere. 


E-lås, trygghetsalarm eller GPS

Har du behov for hjelpemidler som e-lås, trygghetsalarm eller GPS må du kontakte Tjenestekontoret i kommunen. 


Retur av hjelpemiddel

Ta kontakt med oss når behovet for hjelpemiddelet bortfaller, så henter vi.

Kontaktinfo

Jack Blom
Hjelpemiddeltekniker
908 98 722
Andreas Remen
Hjelpemiddeltekniker
916 63 873
Lisbeth Anfeltmo
Leder Tjenestekontoret
76 10 92 63
952 64 438