Hjelpemidler

 
Hva tilbyr vi?

  • Utlån av hjelpemidler som blant annet krykker, rullator, rullestol, seng, toalettforhøyer, dusjkrakk o.l. på korttidsbehov. 
  • Vurdering og veiledning til tilrettelegging av bolig.
  • Hjelpemiddelformidling med søknader til NAV hjelpemiddelsentral, oppfølging og veiledning.

Hjelpemidler

e-Lås

Sortland kommune innfører e-Lås til mottakere av hjemmetjenester og til dem som har trygghetsalarm for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp.

Økt kvalitet og sikkerhet på tjenestene

Formålet med e-Lås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. Det er kun ansatte i hjemmetjenesten med tilgang til journaler som har tilgang til e-Lås. Selve låseenheten monteres enkelt på innsiden av inngangsdøren. Bruk av eLås øker derfor sikkerheten for mottakere av hjemmetjenester og kvaliteten på tjenestene.

Fordeler ved eLås

  • Økt sikkerhet mot innlåsing fra ukjente siden den ansattes digitale nøkkel fungerer som legitimasjon
  • Hurtigere hjelp ved alarm
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden og vanlig nøkkel kan fortsatt brukes
Trygghetsalarm

Kommunen har trygghetsalarmer til utleie. Alarmen er tilknyttet Alarm24 AS.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som, for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

En trygghetsalarm skaper trygghet hos bruker, og det er større mulighet for at bruker kan bo lengre i eget hjem.

Ved tildeling av trygghetsalarm inngås det avtale om at hjemmetjenesten har e-lås slik at de kan låse seg inn, selv om brukeren er i stand til å åpne døra selv.

Hva koster det?

Priser på omsorgstjenester

Søknad 

Søknad rettes til Tjenestekontoret.

Brukerinstruks trygghetsalarm (PDF, 265 kB)