Hjelpemidler

 
Hva tilbyr vi?

  • Utlån av hjelpemidler som blant annet krykker, rullator, rullestol, seng, toalettforhøyer, dusjkrakk o.l. på korttidsbehov. 
  • Vurdering og veiledning til tilrettelegging av bolig.
  • Hjelpemiddelformidling med søknader til NAV hjelpemiddelsentral, oppfølging og veiledning.