e-Lås

Sortland kommune benytter eLås til mottakere av hjemmetjenester, og til dem som har trygghetsalarm, for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp.

Økt kvalitet og sikkerhet på tjenestene

Formålet med eLås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. Det er kun ansatte i hjemmetjenesten med tilgang til journaler som har tilgang til eLås. Selve låseenheten monteres enkelt på innsiden av inngangsdøren. Bruk av eLås øker derfor sikkerheten for mottakere av hjemmetjenester og kvaliteten på tjenestene.

Fordeler ved eLås

  • Økt sikkerhet mot innlåsing fra ukjente siden den ansattes digitale nøkkel fungerer som legitimasjon
  • Hurtigere hjelp ved alarm
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden og vanlig nøkkel kan fortsatt brukes

Kontaktinfo

Lisbeth Anfeltmo
Leder Tjenestekontoret
76 10 92 63
952 64 438
Anita Fridholm
Saksbehandler
76 10 85 83
952 64 441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76 10 85 02
918 15 059
Gøril Pettersen
Saksbehandler
76 10 85 55
952 64 498