Hverdagsrehabilitering

For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.

Hva er hverdagsrehabilitering?
Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste, der opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø. Sammen med deg vil vi finne ut hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Treningsinnsatsen er intensiv i starten, og avtar etter hvert. Tjenesten gis i 4 uker med noe mulighet for forlengelse.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?
For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.
Trenger hjelp til dagligdagse aktiviteter, men ønsker å gjøre en innsats for i størst mulig grad klare deg selv

Tjenesten er gratis

Mestring gir muligheter
Hva er viktig for deg? Aktivitetshjulet kan du bruke til å reflektere rundt hvilke aktiviteter du synes er utfordrende å mestre i hverdagen.
Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 


Hvem er vi?
Teamet består av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeider.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller er interessert:

Marit Brenna Hansen
Telefon 76 10 85 50  -  917 54 838

Tjenestekontoret
Telefon 76 10 90 00 (kl. 10.00-14.00)