Hverdagsrehabilitering

For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste, der opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø. Sammen med deg vil vi finne ut hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Treningsinnsatsen er intensiv i starten, og avtar etter hvert. Tjenesten gis i 4 uker med noe mulighet for forlengelse.
 

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.
Trenger hjelp til dagligdagse aktiviteter, men ønsker å gjøre en innsats for i størst mulig grad klare deg selv

Tjenesten er gratis.
 

Mestring gir muligheter

Hva er viktig for deg? Aktivitetshjulet kan du bruke til å reflektere rundt hvilke aktiviteter du synes er utfordrende å mestre i hverdagen.
 

Hvem er vi?

Teamet består av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeider.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller er interessert:

Ergoterapeut
Marit Brenna Hansen
Telefon 917 54 838

Tjenestekontoret
Telefon 76 10 90 00 (kl. 10.00-14.00)
 

Slik søker du

Du søker tjenestekontoret om hverdagsrehabilitering.

Søknadsskjema (PDF, 207 kB)


 

 

 

 

 

 

 


 

Kontaktinfo

Lisbeth Anfeltmo
Avdelingsleder Tjenestekontoret
Send e-post
76 10 92 63
952 64 438

Gøril Pettersen
Saksbehandler
Send e-post
76 10 85 55
952 64 498

Anita Fridholm
Saksbehandler
Send e-post
76 10 85 83
952 64 441

Grethe Mehammer
Saksbehandler
Send e-post
76 10 85 02
918 15 059