Hverdagsrehabilitering

For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste, der opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø. Sammen med deg vil vi finne ut hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Treningsinnsatsen er intensiv i starten, og avtar etter hvert. Tjenesten gis i 4 uker med noe mulighet for forlengelse.
 

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

For deg som bor hjemme og ønsker å klare deg mest mulig selv i det daglige.
Trenger hjelp til dagligdagse aktiviteter, men ønsker å gjøre en innsats for i størst mulig grad klare deg selv.

Tjenesten er gratis.
 

Mestring gir muligheter

Hva er viktig for deg? Aktivitetshjulet kan du bruke til å reflektere rundt hvilke aktiviteter du synes er utfordrende å mestre i hverdagen.
 

Hvem er vi?

Teamet består av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeider.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller er interessert:

Ergoterapeut
Telefon 917 54 838

Tjenestekontoret
Telefon 76 10 90 00 (kl. 10.00-14.00)
 

Slik søker du

Du søker tjenestekontoret om hverdagsrehabilitering.

Søknadsskjema (PDF, 207 kB)


 

 

 

 

 

 

 


 

Kontaktinfo

Gøril Pettersen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler Tjenestekontoret
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109