Er du bekymret for et barn?

Dersom du er bekymret for om et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, er det viktig at du tar kontakt med hjelpeapparatet.

Du kan henvende deg til for eksempel Helsestasjonen, fastlegekontoret, barnevernet eller politiet.
Du kan også melde fra om bekymringen anonymt.