Har du seksuelle følelser for et barn

Dersom du har seksuelle følelser og tanker for barn, og ønsker hjelp for å unngå å utføre skadelige og ulovlige handlinger mot barn, kan du kontakte fastlegen din eller psykisk helsetjeneste for hjelp.

Dersom du har påtrengende og uønskede seksuelle følelser for barn, kan det hende du har såkalte tvangstanker. Dette kan du snakke med fastlege eller psykisk helsetjeneste om.

Det finnes foreløpig ingen hjelpelinje spesifikt for voksne med seksuelle følelser for barn, men behovet for dette er under utredning.


Her kan du finne mer informasjon og søke hjelp

► Senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter driver en nasjonal chattetjeneste for unge under 25 år. https://www.sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/tilbud/chat/

► Kirkens SOS tilbyr også døgnåpen krisetelefon for mennesker med alle typer vansker.
https://www.kirkens-sos.no/telefon

► Nettstedet Stopitnow! https://www.stopitnow.org.uk/ har mye informasjon og selvhjelp på engelsk.