Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig team som gir veiledning i saker hvor man er bekymret for at barn under 18 år utsettes for vold eller seksuelle overgrep,
eller har problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Teamet kan vurdere anonymisert sak sammen med deg og gi veiledning på hvordan man kan snakke med barnet og eventuelt barnets familie. Konsultasjonsteamet vil kunne rådgi hvilke instanser som eventuelt kan bistå deg videre.

Problemeier legger fram saken det søkes hjelp om anonymt.

Konsultasjonsteamet består av følgende medlemmer:

  • Helsesykepleier (leder)
  • Kommunepsykolog
  • SLT-koordinator
  • Kommuneoverlege
  • Psykisk helsetjeneste
  • Barnevernstjenesten
  • Politi
     

Stå ikke alene!

Arbeidet med denne type saker er ofte krevende og ingen bør gjøre det alene. Det kan være nyttig å få bistand til å reflektere rundt sakens problemstilling og omfang, og eventuelt videre tiltak.
 

Hvem kan henvende seg?

Alle som gjennom sitt arbeid er i kontakt med barn, og som er bekymret for at et barn kan være utsatt for vold og/ eller seksuelle overgrep, eller har problematisk eller skadelig seksuell atferd. Terskelen for å kontakte konsultasjonsteamet skal være lav, med prinsipp om at det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn for lite.

Privatpersoner som mistenker at barn utsettes for overgrep anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen. Man kan også henvende seg anonymt til disse etatene.
 

Hvordan kan du ta opp en sak?

Ønsker du å diskutere en sak, kan du kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale tid.

Konsultasjonsteamet møtes jevnlig. Hvis konsultasjonsteamet ikke er riktig sted å ta opp din bekymring vil vi veilede deg videre til riktig instans.

Kontaktinfo

Berit Voktor
Helsesykepleier
95264236

Kontaktinfo

Servicetorget, Rådhus I
Telefon: 76 10 90 00
Man-fre: 10.00 - 14.00

Åpningstider
Man-fre: 10.00 - 14.00

Send e-post