Demensteam

 

Hva tilbyr vi

Demensteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.Teamet har et nært samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene.

Våre arbeidsoppgaver

 • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
 • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester m.fl.
   

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.

Snakk med andre pårørende om demens
En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaring som pårørende og har fått opplæring i det å være en likeperson. I Nordland fins det flere likepersoner som kan kontaktes. Alle likepersoner har taushetsplikt.
 

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres ca. en gang i året og annonseres i forkant.
► Pårørendeskole starter 20. februar 2024

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som:

 • Er voksen pårørende til person med demenssykdom.
 • Ønsker informasjon og kunnskap om demens, og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon
   

Nettsider og App

 • App: "Kunnskap om demens". Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. 
  Mer informasjon om appen.
  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
   
 • Demenslinjen - Telefon 23 12 00 40
  Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.
   

 www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.

Kontaktinfo

Merete Johnsen
Leder demensteamet
Send e-post

958 94 956
(Mandag - tirsdag - torsdag)