Demensteam

 

Hva tilbyr vi

Demensteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.Teamet har et nært samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene.

Våre arbeidsoppgaver

 • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
 • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester m.fl.
   

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.
 

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
 

Nettsider og app

 • App: "Kunnskap om demens". Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. 
  Mer informasjon om appen.
  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
   
 • Demenslinjen - Tlf: 23 12 00 40
  Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.
   
 •  www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.

Kontaktinfo

Merete Johnsen
Leder demensteamet
76 10 98 32
958 94 956