Hjemmetjenester

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan søke om hjemmetjenester.