Hjemmetjenester

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan søke om hjemmetjenester.

Kontaktinfo

Silvia Ovik Marhaug
Enhetsleder hjemmetjenesten
76 10 85 54
416 36 564