Kommunale omsorgsboliger og bofellesskap

Hva tilbyr vi?

I kommunen finnes det ca 180 omsorgsboliger (primært leiligheter). De er fordelt rundt på forskjellige steder i kommunen, de fleste i Sortland sentrum.

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig for dem som på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne eller sykdom har behov for det. Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Personer som har fått tildelt kommunal omsorgsbolig kan på lik linje med andre hjemmeboende søke om helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboligene har ikke fast bemanning, med unntak av bofellesskapet i Sjøgata. Det inngår ikke kommunal vaktmestertjeneste. Sortland arbeidssenter tilbyr ulike vaktmestertjenester.

Kommunal omsorgsbolig er ikke en lovfestet rettighet, men Sortland kommune tildeler ledige omsorgsboliger på bakgrunn av en helhetlig helse- og sosialfaglig vurdering.

 

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig

  • Personen/-ene må være folkeregistret og bosatt i Sortland kommune
  • Personen/-en må ha behov for tilrettelagt bolig grunnet sykdom og eller funksjonsnedsettelse
  • Diagnoser og helseplager må dokumenteres

 

Slik søker du

Søknadsskjema for omsorgsbolig (PDF, 178 kB)

Saksbehandler og kontaktperson for omsorgsboliger:
Grete Mehammer, telefon 76 10 85 02 eller 918 15 059.
Hvis du ikke kan skrive ut skjema herfra kan du kontakte oss, eller Servicetorget for å få skjema.

 

Hva skjer videre?

Når Tjenestekontoret har tildelt kommunal omsorgsbolig, tar Sortland boligstiftelse seg av det formelle, dvs tilbudsbrev, husleiekontrakt og det praktiske rundt innflytting.

 

Omsorgsboliger
Navn Adresse
Lamarktunet omsorgsboliger Kong Øysteins vei 29
Sjøgata 36 (3. og 4. etg)
Sjøgata bofellesskap Sjøgata 36
Søndre Frydenlund Alle 15 (Parken)  
Parkveien (Røde Kors)  
Karlesvei  
Kjempenhøy  
Snorresvei  
Øvermarka  
Kong Øysteins vei 23-27  
Kveldroveien 16/Kong Øysteins vei  

Kontaktinfo

Siv-Hege Storåker
Enhetsleder Tjenestekontoret
95264454
Gøril Pettersen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler Tjenestekontoret
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109