Dagaktivitetstilbud for personer med demens

 

Hvem kan søke om tilbud?

 • Personer som er utredet og har fått en demensdiagnose eller det er mistanke om en demenssykdom
 • Hjemmeboende Personer med demens i tidlig fase
 • Hjemmeboende personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase
   

Hva kan vi tilby?

 • Gode opplevelser i fellesskap med andre
 • Ulike aktiviteter etter behov og interesser
 • Henting til og fra eget hjem
 • Frokost og middag  i et trivelig miljø
 • Avlasting for pårørende som står i en krevende omsorgsituasjon
 • Glede og humor i fokus
   

Hva koster tilbudet?

Egenandel pr dag kr 170,- 
 

Søknad

Søknad om dagaktivitetstilbud rettes til Tjenestekontoret

 

Nettsider og app

 • App: "Kunnskap om demens". Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. 
  Mer informasjon om appen
  aldringoghelse.no/demens - nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
   
 • Demenslinjen - Tlf: 23 12 00 40
  Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.
   
 •  helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.

Kontaktinfo

Dagrun Andersen
Leder Dagtilbudet
95264436

Adresse

Lamarktunet Bo- og rehabiliteringssenter
Kong Øysteins vei 31
8400 Sortland

Åpningstider

Man - tirs - torsdag: 08.00 - 21:00
Onsdag - fredag: 08.00 - 15:30
Lørdag: 08.00-15.00