Brukerutvalg hjemmetjenesten

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

 

 

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:

Odd-Roger Dahl
send e-post
481 48 987

Øystein Lode
send e-post
412 58 384