Brukerutvalg hjemmetjenesten

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

 
2022
 
 
2020

 

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:
Steinar Henriksen
send e-post
990 94 211

Jonn Arthur Aas
send e-post
904 01 153

Elin Ridola
send e-post
402 00 478