Kreftsykepleie

 

Organisering

Kreftsykepleien i Sortland er ei egen avdeling i omsorgsavdelingen med tre ansatte.
Kreftsykepleierne jobber dagtid, og er enklest å nå på kontoret først og sist på arbeidsdagen.

Kreftsykepleien koordinerer tjenester rundt kreftpasienten
Vi har et nært samarbeid med øvrige kommunale tjenester, som de ulike gruppene i hjemmesykepleien, lindrende enhet på Kårstua på Lamarktunet, fysio-/ergoterapeuter og legetjenesten. Vi jobber i tillegg tett opp mot spesialisthelsetjenesten, med kreftpoliklinikker og palliativt team. Trekker også inn andre instanser der det er nødvendig.

 

Tjenestens innhold

Kreftsykepleien tilbyr tjenester til kreftpasienten og pårørende i alle faser av sykdommen.
Hos oss kan du ta opp spørsmål og reaksjoner som er knyttet til sykdom og livssituasjon.
Støttesamtaler, råd og veiledning, samt hjelp til stell eller ulike sykepleieprosedyrer.

Du kan snakke med oss på telefon eller gjøre avtale med oss om et møte enten hjemme hos deg selv,
eller på kontoret hos oss. Du må gjerne ta med noen av dine nærmeste til samtale.
Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Hilde Norum Nilsen
Spesialsykepleier
76 10 85 86
952 64 409
Eirin Strøm
Kreftsykepleier
76 10 85 86
952 64 409
Sylvi Froan
Kreftsykepleier
76 10 85 86
952 64 408