Kreftsykepleie

 

Organisering

Kreftsykepleien i Sortland er ei egen avdeling i omsorgsavdelingen med to ansatte. Kreftsykepleierne jobber dagtid, og er enklest å nå på kontoret først og sist på dagen.

Kreftsykepleien har et nært samarbeid med øvrige kommunale tjenester, som de ulike gruppene i hjemmesykepleien, lindrende enhet på Kårstua på Lamarktunet, fysio-/ergotreapeuter og legetjenesten

 

Tjenestens innhold

Hos oss kan du ta opp spørsmål og reaksjoner som er knyttet til sykdom og livssituasjon. Vi yter også hjelp til stell eller ulike sykepleieprosedyrer, til veiledning/rådgivning eller til samtaler.
Du kan snakke med oss på telefon eller gjøre avtale med oss om et møte enten hjemme hos deg selv, eller på kontoret hos oss. Du må gjerne ta med noen av dine nærmeste til samtale.

Kontaktinfo

Hilde Norum Nilsen
Kreftsykepleier
76 10 85 86
952 64 410
Eirin Strøm
Kreftsykepleier
76 10 85 86
952 64 409