Kreftsykepleien

Ordet kreft forbindes ofte med angst og bekymring.
Å få en kreftdiagnose kan for mange bety at livet blir snudd helt om.
Det handler om å mestre den nye livssituasjonen på best mulig måte,
for både den kreftsyke og de pårørende.

Tilbyr og koordinerer tjenester

Kreftsykepleien i Sortland kommune tilbyr tjenester til deg som nettopp har fått eller lever med en kreftdiagnose, og til dine pårørende. Uansett alder, type kreftsykdom og i ulike faser av sykdommen.
Med oss kan du ta opp spørsmål og reaksjoner som er knyttet til sykdom og  livssituasjon.
Kreftsykepleier har taushetsplikt.

Kreftsykepleien koordinerer tjenester rundt  
kreftpasienten, jobber helhetlig i forhold til
informasjon, symptomlindring, behandling,
omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med
øvrige kommunale tjenester, fastlege og sykehus.  

 

 

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

 • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på Kreftsykepleiens kontor
  på Lamarktunet. Du må gjerne ta med noen av dine nærmeste til samtale.
 • Være en samtalepartner som kan hjelpe til med å sortere tanker i en utfordrende tid.
 • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og
  utfordringer som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.
 • Hjelpe til med ulike sykepleieprosedyrer og stell.
 • Ved alvorlig sykdom være med å planlegge den siste tida etter pasient og pårørendes ønsker.
 • Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende.
 • Samarbeide og formidle kontakt med andre faggrupper, og være bindeledd mellom sykehus, fastlege og hjemmesykepleie. Vi jobber tett opp mot spesialisthelsetjenesten med kreftpoliklinikker og palliativt team.
 • Være behjelpelig med å skaffe hjelpemidler
 • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgrupper etc.
 • Tilby etterlatte-samtaler
   

Hvordan får du kontakt med Kreftsykepleien?

Du kan ta direkte kontakt med oss, eller be pårørende, fastlegen din, sykehuset eller andre om å formidle kontakt.
Det kreves ingen henvisning og tilbudet er gratis.

Tips og råd i møte med Helsevesenet

Det kan være utfordrende å forberede seg til et møte med legen, vite hvilken informasjon som er viktig og
hva du bør spørre om. Og det kan være overveldende mye informasjon å ta imot.

Her er noen tips som kan gjøre tiden som pasient og/ eller pårørende enklere og tryggere:
 

Be om en samtale
I møte med helsevesenet er det viktig å huske på at du er hovedpersonen.
Leger og sykepleiere er der for deg. Ikke vær redd for at du plager eller forstyrrer noen.
Hvis det er noe du lurer på, eller føler deg utrygg, - be om en prat.

Spør til du forstår
Som pasient er det stadig noe nytt å sette seg inn i. Still spørsmål hvis det er noe du lurer på. Hvis du ikke forsto svaret, spør igjen. Og husk: Mange lurer på nøyaktig det samme som deg!

 • Dette er nytt for meg, kan du gjenta?
 • Har jeg forstått deg rett i at…?
 • Takk for informasjonen, men det er fortsatt noe jeg lurer på...
 • Det ordet forstår jeg ikke, kan du si det på en annen måte?
   

Ta notater
Skriv ned det du lurer på før du skal møte lege eller sykepleier, og skriv ned svarene du får underveis i samtalen. Det kan være lurt å skaffe seg ei notatbok.

Ta med en pårørende, eller en venn
Som pasient kan det være mye å sette seg inn i og mye å huske. Da er det fint å ha med en pårørende som kan dele ansvaret med deg. Kanskje ha en med på FaceTime eller Skype dersom de ikke kan være med fysisk?

Andre steder å søke råd
Kreftsykepleien har henta disse rådene fra Kreftforeningen. De har egen nettside med mye nyttig informasjon; www.kreftforeningen.no  Og egen rådgivningstjeneste som kan hjelpe deg.
De kan nås på telefon 21 49 49 21 hver ukedag mellom 09.00 og 15.45, eller på chat på www.kreftforeningen.no
 

Husk, ingen spørsmål er «dumme», «for små» eller «lite viktig» så lenge du trenger å få svar på dem.

Brosjyre - Kreftsykepleien i Sortland kommune

Kreftsykepleien i Sortland kommune.

Brosjyre (PDF, 438 kB)

Informasjon om sykdom og behandling

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg.

Kreftforeningen

Helsenorge

Kreftlex

Ulike tilbud til deg og dine pårørende
Hvis barn er pårørende

Kontaktinfo

Veronika Larsen
Kreftsykepleier
95264410
Sylvi Froan
Kreftkoordinator
95264408