Kreftkoordinator pakkeforløp hjem

Alle som får en kreftdiagnose får tilbud om pakkeforløp hjem. Pakkeforløpet skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring. Formålet vil være å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose og til dine pårørende. Dine individuelle behov for tjenester og oppfølging kartlegges. 

Har du takket ja til å være i pakkeforløpet hjem, vil du få tilbud om tre behovskartleggingssamtaler. Den første samtalen vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten. Den andre og tredje  samtalen vil du få tilbud om  fra kommunen  3-4 mnd og 12-18 mnd etter kreftdiagnosen er satt.  
Det er kreftkoordinator som gjennomfører behovskartleggingssamtalene. Samtalene gjennomføres på vårt kontor. De kan også gjennomføres over telefon eller ved hjemmebesøk hvis det passer bedre for deg. Samtalene varer mellom 45-60 minutter. 
Du kan ha med pårørende eller andre om du ønsker.  

Kartleggingsskjema som brukes i samtalene vil ta utgangspunkt i dine og dine pårørendes tanker og spørsmål i forhold til kreftdiagnosen.

Kreftkoordinator har kontor i Rådhus II, 3.etg og kan kontaktes direkte på mail eller telefon.
Telefon- og kontortid er mandager fra kl. 09.00-15.00.


Les mer om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft her: 
Helsenorge 
Helsedirektoratet 
Nordlandssykehuset 

Kontaktinfo

Sylvi Froan
Kreftkoordinator
95264408