Kreftkoordinator pakkeforløp hjem

Alle som får en kreftdiagnose får tilbud om pakkeforløp hjem. Pakkeforløpet skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring. Formålet vil være å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose og til dine pårørende. Dine individuelle behov for tjenester og oppfølging kartlegges. 

Har du takket ja til å være i pakkeforløpet hjem, vil du få tilbud om tre behovskartleggingssamtaler. Den første samtalen vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten. Den andre og tredje  samtalen vil du få tilbud om  fra kommunen  3-4 mnd og 12-18 mnd etter kreftdiagnosen er satt.  
Det er kreftkoordinator som gjennomfører behovskartleggingssamtalene. Samtalene gjennomføres på vårt kontor. De kan også gjennomføres over telefon eller ved hjemmebesøk hvis det passer bedre for deg. Samtalene varer mellom 45-60 minutter. 
Du kan ha med pårørende eller andre om du ønsker.  

Kartleggingsskjema som brukes i samtalene vil ta utgangspunkt i dine og dine pårørendes tanker og spørsmål i forhold til kreftdiagnosen.

Hva gjør en kreftkoordinator?

 • Kreftkoordinator  styrker tjenestetilbudet i kommunen gjennom å bidra til bedre samhandling mellom sykehus og kommune
 • Kartlegge behov hos kreftpasienter som har takket ja til pakkeforløp hjem 
 • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Bistå å hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen
 • Gi råd og veiledning om diagnose, behandling og lindring
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester for pasient og pårørende. Samordne tilbud og tjenester i kommunen
 • Informere, gi råd, veilede og støtte pasient og pårørende
 • Legge til rette for at hverdagen skal bli best mulig. Kontakte  og henvise til nødvendige instanser der det er behov
 • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
 • Samarbeid med fastleger, skole, barnehager m.fl.
   

Tilbudet er gratis og er et lavterskel tilbud. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. Kreftkoordinator har taushetsplikt.

Kreftkoordinator har kontor i Rådhus II, 3.etg og kan kontaktes direkte på mail eller telefon.
Telefon- og kontortid er mandager fra kl. 09.00-15.00.

Kartleggingshefte
Vi har laget et kartleggingshefte til hjelp for pasienter, pårørende og helsepersonell. Heftet vil brukes som utgangspunkt for refleksjoner rundt forhold som har betydning for deg som har kreft, og de du har rundt deg. 
Heftet har plass for å notere egne stikkord og tanker til bruk i kartleggingen, og som en huskeliste og forberedelse til neste kartleggingssamtale.

Les mer om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft her: 
Helsenorge 
Helsedirektoratet 
Nordlandssykehuset 

Kontaktinfo

Sylvi Froan
Kreftkoordinator
95264408