Søknad og priser på helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Det gjelder for eksempel søknad om helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand til rengjøring og langtidsplass institusjon (sykehjemsplass).

Tjenestekontoret er også et servicekontor. Her kan du få svar på spørsmål om helse- og omsorgstjenester, og veiledning i hvordan du skal søke.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 177 kB)
 

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et
sentralt register kalt IPLOS. Her kan du lese mer om IPLOS.

 

Priser på omsorgstjenester

Kontaktinfo

Hilde Ljosland
Avdelingsleder Tjenestekontoret
76 10 92 63
988 44 764
Gøril Pettersen
Saksbehandler
76 10 85 55
952 64 498
Anita Fridholm
Saksbehandler
76 10 85 83
952 64 441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76 10 85 02
918 15 059

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30