Priser omsorgstjenester

Tjeneste Priser 
Priser omsorgstjenester 2022
Egenandel hjemmehjelp inntil 2G 215 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 2-3G 812 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 3-4G 1 478 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 4-5G 2 110 pr måned
Egenandel hjemmehjelp over 5G 2 560 pr måned
Dagtilbud for eldre/aktivitetstilbud 190 pr dag
Selvkost hjemmehjelp 350 pr time
Trygghetsalarm 138 pr måned
Installering trygghetsalarm 290
Fellesutgifter bokollektiv 150 pr måned
Helpensjon i bokollektiv 5 505 pr måned
Korttidsopphold institusjon 100 for dag el natt
Korttidsopphold egenandel/døgn 180 pr døgn

 


Hvor søker jeg?

Søknad rettes til Tjenestekontoret