Priser omsorgstjenester

Tjeneste Priser 
Priser omsorgstjenester 2021:
Egenandel hjemmehjelp inntil 2G 210 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 2-3G 790 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 3-4G 1440 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 4-5G 2060 pr måned
Egenandel hjemmehjelp over 5G 2500 pr måned
Dagtilbud for eldre/aktivitetstilbud 185 pr dag
Selvkost hjemmehjelp 350 pr time
Trygghetsalarm 138 pr måned
Installering trygghetsalarm 290
Fellesutgifter bokollektiv 150 pr måned
Helpensjon i bokollektiv 5353 pr måned
Korttidsopphold institusjon 95 for dag el natt
Korttidsopphold egenandel/døgn 175 pr døgn

 


Hvor søker jeg?

Søknad rettes til Tjenestekontoret