Priser omsorgstjenester

TjenestePriser 
Egenandel hjemmehjelp inntil 2G230 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 2-3G853 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 3-4G1 552 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 4-5G2 216 pr måned
Egenandel hjemmehjelp over 5G2 688 pr måned
Dagtilbud for eldre/aktivitetstilbud219,50 pr dag
Selvkost hjemmehjelp368 pr time
Trygghetsalarm145 pr måned
Installering trygghetsalarm305
Fellesutgifter bokollektiv150 pr måned
Helpensjon i bokollektiv6 359 pr måned
Korttidsopphold institusjon105 for dag el natt
Korttidsopphold egenandel/døgn185 pr døgn


Hvor søker jeg?

Søknad rettes til Tjenestekontoret