Nattjenesten

 

Nattjenesten yter hjelp og bistand om natten til hjemmeboende i hele kommunen og til beboerne på Lamarktunet Bo- og Rehabiliteringssenter.
Nattjenesten er tilknyttet 
Lamarktunet Bo- og Rehabiliteringssenter 

Kontaktinfo

Åshild Margrethe Olsen
Leder nattjenesten
484 14 145

Kontaktinfo

Vakttelefon Nattjenesten
458 31 180