Velferdsteknologi i praksis

Bruk av velferdsteknologi er en viktig del av morgendagens helse og omsorg. Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste. Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du skal klare deg bedre selv - der du er.

Velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lengre i eget hjem.  

I Sortland kommune satser vi på velferdsteknologi. Det er det flere gode grunner til: Vi ønsker at våre tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for deg og dine pårørende, at du skal få større frihet og at verdigheten din ivaretas best mulig. Større press på de ressursene vi har, medfører også at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden.

Velferdsteknologiske løsninger som er tatt i bruk:

Elektronisk dørlås

Sortland kommune innfører e-Lås til mottakere av hjemmetjenester og til dem som har trygghetsalarm for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp.

Økt kvalitet og sikkerhet på tjenestene

Formålet med e-Lås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. Det er kun ansatte i hjemmetjenesten med tilgang til journaler som har tilgang til e-Lås. Selve låseenheten monteres enkelt på innsiden av inngangsdøren. Bruk av eLås øker derfor sikkerheten for mottakere av hjemmetjenester og kvaliteten på tjenestene.

Fordeler ved eLås

  • Økt sikkerhet mot innlåsing fra ukjente siden den ansattes digitale nøkkel fungerer som legitimasjon
  • Hurtigere hjelp ved alarm
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden og vanlig nøkkel kan fortsatt brukes
Trygghetsalarm

Kommunen har trygghetsalarmer til utleie. Alarmen er tilknyttet Alarm24 AS.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som, for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

En trygghetsalarm skaper trygghet hos bruker, og det er større mulighet for at bruker kan bo lengre i eget hjem.

Ved tildeling av trygghetsalarm inngås det avtale om at hjemmetjenesten har e-lås slik at de kan låse seg inn, selv om brukeren er i stand til å åpne døra selv.

Hva koster det?

Priser på omsorgstjenester

Søknad 

Søknad rettes til Tjenestekontoret

Brukerinstruks trygghetsalarm (PDF, 265 kB)

Elektronisk medisindispenser

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din. 

Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte
Dersom du trenger hjelp til å ivareta medisinering, kan du søke om elektronisk medisindispenser.

Hvordan går jeg frem?
Ta kontakt med Tjenestekontoret. Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Hvilken dispenser får jeg?
Vi har i dag en type dispenser, Evondos

Digitalt tilsyn

RoomMate gir mulighet til å gjennomføre digitale tilsyn med deg i ditt hjem, uten at hjemmetjenesten må oppsøke deg fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel hvis du faller, eller står opp om natten og ikke returnerer til rommet etter en gitt tid. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk, i tråd med dine behov. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Da vil tjenesten få et bilde av situasjonen på mobiltelefonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning. Bilde er anonymisert og lagres ikke.

Sortland kommune har hatt utprøving og tatt i bruk digitalt tilsyn som kameratilsyn – «RoomMate» i omsorgsbolig. Dersom det ellers er tilgang til Wifi kan det også være aktuelt å prøve løsningen ut i ordinære boliger.

Formål
Målet med RoomMate er å skape en tryggere og enklere hverdag for deg, dine pårørende og helsepersonell ved å:

  • gi trygghet hele døgnet
  • varsle automatisk ved behov for hjelp
  • bedre søvnkvaliteten din, da tilsyn blir mindre inngripende og mer skånsomme
  • virke fallforebyggende
  • anonymisere bilder – og dermed ivareta personvernet ditt
  • gi trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig

 

Hvem kan få RoomMate?

Dersom du har av ulike årsaker har behov for tilsyn og/eller har fallfare, kan du søke om RoomMate. Den er foreløpig i begrenset bruk. 
 

Hvordan går jeg frem

Ta kontakt med Tjenestekontoret.  Før RoomMate eller andre løsninger kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om digitale tilsyn/fallalarm/dørsensor er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

RoomMate

Lokaliseringsteknologi GPS

Kommunen bruker i dag «SafeMate» som er en liten, mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart ved hjelp av GPS. Når du trykker på alarmknappen vil dine pårørende eller tjenesten bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom Safemate-enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.

Dine pårørende eller hjemmetjenesten kan da se hvor du befinner deg på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon. Man kan også definere et geografisk område som du kan bevege deg innenfor, og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Hvem kan få Safemate?

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om SafeMate. Enheten lånes ut fra Sortland kommune, og du betaler pr tiden det samme som ved leie av trygghetsalarm.

Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt med Tjenestekontoret. Før SafeMate kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg. Hvis det er det, må du skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Safemate

 

Prosjekt "Velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen"