Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et viktig satsningsområde i Sortland kommune for å møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg.

Se satsningsområde 11 om Velferdsteknologi i Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 2015-2030 (.PDF, 1002 kB)

Sortland kommune er også med i et interkommunalt prosjekt "Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen".

Hva kan velferdsteknologien gjøre for meg?

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 11:2011).

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

  • En GPS som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.
  • En trygghetsalarm som gir sikkerhet til eldre og uføre, og sørger for at de får tilkalt hjelp hvis de trenger det.
  • En elektronisk medisindispenser som kan hjelpe til med å ta rett medisin til rett tid.

Hvordan komme i gang?

Mange velferdsteknologiske løsninger kan kjøpes i elektrobutikker, Enklere liv, Clas Ohlson og andre utstyrsbutikker eller over internett. Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi.

Velferdsteknologi skaper generelt frihet, mestring og trygghet, samt større fleksibilitet for brukerne. Men det passer kanskje ikke for alle, derfor må ønsker og behov kartlegges for den enkelte.

Hvem kan hjelpe meg?

  • Kommunens ansatte i hjemmetjenesten veileder gjerne innen velferdsteknologi.
  • NAV har god kompetanse på velferdsteknologi. På nettsidene deres kan du lese mer om hva du kan få hjelp til. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke om hjelpemidler

Prosjekt "Velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen"