Priser omsorgstjenester

Tjeneste Priser 
Priser omsorgstjenester KS-071/17 vedtak:
Egenandel hjemmehjelp inntil 2G 205 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 2-3G 725 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 3-4G 1325 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 4-5G 1900 pr måned
Egenandel hjemmehjelp over 5G 2300 pr måned
Dagtilbud for eldre/aktivitetstilbud 170 pr dag
Selvkost hjemmehjelp 335 pr time
Trygghetsalarm 130 pr måned
Installering trygghetsalarm 275
Fellesutgifter bokollektiv 140 pr måned
Helpensjon i bokollektiv 5170 pr måned
Middag (inkl. bringing) 90
Kortidsopphold institusjon 80 for dag el natt
Korttidsopphold egenandel/døgn 160 pr døgn

 

Hvor søker jeg?
Søknad rettes til Tjenestekontoret