Priser omsorgstjenester

Tjeneste Priser 
Priser omsorgstjenester 2019:
Egenandel hjemmehjelp inntil 2G 210 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 2-3G 747 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 3-4G 1365 pr måned
Egenandel hjemmehjelp 4-5G 1957 pr måned
Egenandel hjemmehjelp over 5G 2370 pr måned
Dagtilbud for eldre/aktivitetstilbud 175 pr dag
Selvkost hjemmehjelp 340 pr time
Trygghetsalarm 134 pr måned
Installering trygghetsalarm 283
Fellesutgifter bokollektiv 140 pr måned
Helpensjon i bokollektiv 5018 pr måned
Middag og dessert (inkl. bringing) 93
Korttidsopphold institusjon 85 for dag el natt
Korttidsopphold egenandel/døgn 165 pr døgn

 KS-vedtak 072/18

Hvor søker jeg?

Søknad rettes til Tjenestekontoret