Søke på helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Det gjelder for eksempel søknad om helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand til rengjøring og langtidsplass institusjon (sykehjemsplass).

Tjenestekontoret er også et servicekontor. Her kan du få svar på spørsmål om helse- og omsorgstjenester, og veiledning i hvordan du skal søke.

Her finner du

► Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Fullmakt ved søknad om helse- og omsorgstjenester

Melding om behov for individuell plan og/eller koordinator (PDF, 197 kB)

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et
sentralt register kalt IPLOS. Her kan du lese mer om IPLOS.

Priser på omsorgstjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30