Pårørendeskole

Demensteamet i Sortland starter pårørendeskole mandag 4. oktober 2021 med fem kurskvelder.

Kurskvelder: 4. oktober, 11. oktober, 18. oktober, 25. oktober og 1. november.
Klokken: 18.00-20.30
Sted: Samfunnssalen
Form: Felles forelesning og gruppesamtaler i mindre grupper
Egenandel: kr 300
Enkel servering

Påmelding til Demensteamet innen 27. september:
demensteamet@sortland.kommune.no
Telefon 958 94 956, Merete Johnsen 

 

Pårørendeskole er for deg som:

 • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom
 • Ønsker informasjon og kunnskap om demens og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen.
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon
   

Tema for forelesningene:

 • Om demens;
  Sykdomstilstandene, bakgrunn, tegn/symptomer, utvikling og medisinsk behandling.
 • Pårørende sine opplevelser.
 • Rettigheter.
 • Kommunikasjon.
 • Tilrettelegging av hverdagen.
 • Omsorgskjeden, hjelpeapparatet.
  Hvem skal vi søke hjelp hos?