Interkommunal plan - vold i nære relasjoner

Mange barn, unge og voksne utsettes for vold i nære relasjoner. Vold anses som et verdensomspennende helseproblem. Nasjonale undersøkelser viser at fem prosent av befolkningen oppgir å ha vært utsatt for alvorlig vold med høyt skadepotensiale av sine foreldre. Nesten en tredjedel av befolkningen oppgir å ha vært utsatt for alvorlig vold i voksen alder. Foruten skader som kan oppstå under voldshandlingen, vil mange som er utsatt for vold utvikle kroniske fysiske og / eller psykiske vansker.

Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner 12.05.20 (PDF, 503 kB)

Denne interkommunale planen ble opprettet på bestilling fra regionrådet hvor alle ordførerne i de seks kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Andøy, Lødingen og Sortland ønsket et felles og tettere samarbeid for å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner. Kommunene har felles politi, barnevern, legevakt og krisesenter.

Arbeidsgruppen har bestått av Randulf Nedrum, SLT--koordinator, Sortland kommune, Gro Rønning Nyvold, Ledende helsesykepleier, Hadsel kommune, Beate Andersen, Enhetsleder helse og familie, Andøy kommune, Laila Jota, Psykiatrisk sykepleier, Lødingen kommune, Helen Bye, Helsesykepleier, Øksnes kommune, Gunnhild Paulsen, Helsesykepleier/jordmor, Bø kommune og Line Hågensen, Leder Vesterålen Krisesenter. Arbeidsgruppen har jobbet sammen vår-høst 2019.