Avlastningstjenesten for funksjonshemmede - avlastningsbolig/avlastningshjem

Tilbud om avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge voksne.

Avlastningstjenesten gir tilbud om avlastning til familier med fysisk og/eller psykisk funksjonshemmede barn og unge voksne. Det er mulig å få avlastning i avlastningsbolig og hos avlastningsfamilier. I tillegg gis det også ferieavlastning.

Avlastningstjenesten disponerer barnebolig for funksjonshemmede barn. 

Kontaktinfo

Hovednummer
952 64 077

Hege Løkken
Enhetsleder
Send e-post
952 64 333

Kristine Stikholmen
Enhetsleder
Sende e-post
975 73 005