Miljøtjenesten

Miljøarbeid er hjelp til selvhjelp. Det kan være å komme i gang med daglige gjøremål og /eller få støtte til nye utfordringer.

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og avtales spesielt. Det skal være et klart mål med tjenesten som utarbeides i samarbeid med deg.

Tjenesten blir bare gitt når du selv er til stede. Det forventes at du deltar aktivt i miljøarbeidet. 

 

Kontaktinfo

Hege Løkken
Avdelingsleder
95264333