Støttekontakt

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Støttekontakten kan bli med deg å gå tur, kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov.

Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.
Ordningen med støttekontakt administreres gjennom Tjenestekontoret.
Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.
 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som sliter med sosial isolering, og har vansker med komme i kontakt med andre, eller trenger ledsager for å komme seg ut.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.
 

Søknad 

Søknad rettes til Tjenestekontoret.

 

Kontaktinfo

Tove Ribe
Kontaktperson støttekontakt
95790412
Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Lisbeth Anfeltmo
Ergoterapeut
95264438

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30