Omsorgsbaser

Våre tjenester er opplæring, veiledning og direkte hjelp/bistand i forhold til de ferdigheter som kreves for å bo/leve mest mulig selvstendig, både i personlig og sosialt perspektiv, samt hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Noen av beboerne har også støttekontakt.

Omsorgsbase Karles vei

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor åtte personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud. 

Omsorgsbase Snorres vei

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor åtte personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Omsorgsbase Kjempenhøy

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor sju personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Omsorgsbase Øvermarka

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Kontaktinfo

Karles vei
952 64 456
Avdelingsleder:
Tone Beate Tangen Johansen
952 64 452
Send e-post

Snorres vei
952 64 422 - 952 64 322 
Avdelingsleder:
June Eilertsen
952 64 496
Send e-post

Kjempenhøy
952 64 241
Avdelingsleder:
Elise Ovesen
952 64 240
Send e-post

Øvermarka
905 21 969 - 952 64 497
Avdelingsleder:
June Eilertsen
952 64 496
Send e-post