Omsorgsbaser

Våre tjenester er opplæring, veiledning og direkte hjelp/bistand i forhold til de ferdigheter som kreves for å bo/leve mest mulig selvstendig, både i personlig og sosialt perspektiv, samt hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Noen av beboerne har også støttekontakt.

Omsorgsbase Karles vei

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor åtte personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud. 

Omsorgsbase Snorres vei

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor åtte personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Omsorgsbase Kjempenhøy

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor sju personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Omsorgsbase Øvermarka

Kommunale omsorgsboliger hvor det bor 13 personer med ulike bistandsbehov, primært personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming. Beboerne har egne leiligheter med heldøgnstilbud.

Kontaktinfo

Kjellrun Olaussen
Enhetsleder miljøtjenesten
76 10 85 30
952 64 480

Kontaktinfo

Avdelingsleder Karles vei
Tove Ribe
76 10 85 56 - 957 90 412
Send e-post til Tove Ribe

Avdelingsleder Snorres vei
Iris Nilsen
76 10 98 60 - 952 64 422
Send e-post til Iris Nilsen

Avdelingsleder Kjempenhøy
Marie Alette Skomsvold
952 64 240
Send e-post til Marie Skomsvold

Avdelingsleder Øvermarka
Iris Nilsen
76 10 98 60 - 952 64 422
Send e-post til Iris Nilsen