Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming

Et aktivitetssenter skal være et sted å være og et sted å lære.

Hvem kan søke om tilbudet?

Unge og voksne personer (over 18 år) med en utviklingshemming som har behov for aktivitet på dagtid.
 

Hva kan vi tilby?

En meningsfylt hverdag med aktivisering.

 • Et miljø som er tilrettelagt for læring og utvikling
 • Mulighet til å vedlikeholde lærte ferdigheter
 • Et fellesskap med mennesker der vennskap kan skapes
 • Ulike aktiviteter etter behov og interesser
 • Muligheter til å utøve kreativitet og skaperglede med aktiviteter som toving, veving, snekring og strikking
 • Trim og fysisk aktivitet både inne og ute
 • Fast turdag i nærområdet. Ofte med Aktivitetstilbudets minibuss.
 • Sang og musikk
 • Matlaging
 • Snoezelentilbud
 • Avlastning for pårørende dersom bruker bor hjemme sammen med pårørende
 • En kompetent og imøtekommende personalgruppe

 

Hva koster tilbudet?

Tilbudet er gratis.
 

Søknad 

Søknad rettes til Tjenestekontoret.
 

Kriterier/vilkår

Tjenesten er ikke lovpålagt, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven §4-3.

Kontaktinfo

Anne-Mari Tobiassen
Avd.leder aktivitetstilbudet
76 10 85 66
412 26 857

Adresse

Margarethe Wiigs veg 2
8400 Sortland

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 21.00
Annenhver lørdag: 08.30-15:30