Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming

Aktivitetssenteret er et sted å være og et sted å lære.

Hvem kan søke om tilbudet?

Unge og voksne personer (over 18 år) med en utviklingshemming som har behov for aktivitet på dagtid.
 

Hva kan vi tilby?

 • En meningsfylt hverdag med aktivisering.
 • Et miljø som er tilrettelagt for læring og utvikling
 • Mulighet til å vedlikeholde lærte ferdigheter
 • Et fellesskap med mennesker der vennskap kan skapes
 • Ulike aktiviteter etter behov og interesser
 • Muligheter til å utøve kreativitet og skaperglede
 • Trim og fysisk aktivitet både inne og ute
 • Faste  turgrupper  i nærområdet
 • Sang og musikk
 • Matlaging
 • En kompetent og imøtekommende personalgruppe

 

Hva koster tilbudet?

Tilbudet er gratis.
 

Søknad 

Søknad rettes til Tjenestekontoret.
 

Kriterier/vilkår

Tjenestebruker må kunne fungere i et fellesskap.
Tjenesten er ikke lovpålagt, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven §4-3.

Adresse

Aktivitetssenteret
Margarethe Wiigs veg 2
8400 Sortland

Telefon
952 64 243

Åpningstider

Man - fredag: 07.30 - 15:00