Brukerutvalg miljøtjenesten

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

 

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

 
 
 
 

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:
Odd Robert Leiknes
sende e-post
905 49 232

Solfrid Dyrø
sende e-post
477 552 10

Pårørenderepresentant:
Gunn Heidi Vollen
sende e-post
922 20 595

Vara:
Egil Hitland
sende e-post
952 49 711