Brukerutvalg miljøtjenesten

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

 

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

Brosjyre Brukerutvalg i Helse og omsorg  (PDF, 685 kB)
 

Referat 2023
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 06.12.2023 (PDF, 136 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 06. september 2023 (PDF, 129 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 15. februar 2023 (PDF, 140 kB)


Referat 2022
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 7. desember 2022 (PDF, 143 kB)
Referat brukerutvalg  Miljøtjenesten 26. oktober 2022 (PDF, 138 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 23. mars 2022 (PDF, 139 kB)

Referat 2021
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 6. desember 2021 (PDF, 131 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 29. september 2021 (PDF, 151 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 6. mai 2021 (PDF, 91 kB) 
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 4. februar 2021 (PDF, 91 kB)

Referat 2020
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 13. oktober 2020 (PDF, 120 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 5. mai 2020 (PDF, 148 kB)

Referat 2019

Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 3. mai 2019 (PDF, 116 kB)

Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 19. november 2019 (PDF, 72 kB)

Referat 2018

Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 6. desember 2018 (PDF, 131 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 29. september 2018 (PDF, 101 kB)
Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 22. mars 2018 (PDF, 83 kB)

Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 15. juni 2018 (PDF, 86 kB)

Referat brukerutvalg Miljøtjenesten 29. januar 2018 (PDF, 36 kB)

Evaluering brukerutvalg 2018  (PDF, 574 kB)

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:
Odd Robert Leiknes
sende e-post
905 49 232

Solfrid Dyrø
sende e-post
477 552 10

Pårørenderepresentant:
Gunn Heidi Vollen
sende e-post
922 20 595

Vara:
Egil Hitland
sende e-post
952 49 711