Støtteordninger du kan søke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om støtteordningen:
Sortland kommune ønsker å legge til rette for at personer med utviklingshemming som på egen hånd ikke kan gjennomføre en feriereise, gis mulighet til et gode som for de fleste oppleves som en selvfølge.

Husk å legge ved søknaden: budsjett for ledsagers reise-, kost- og oppholdsutgifter.