Søknad om støtte til feriereiser for personer med utviklingshemming

Om støtteordningen:
Sortland kommune ønsker å legge til rette for at personer med utviklingshemming som på egen hånd ikke kan gjennomføre en feriereise, gis mulighet til et gode som for de fleste oppleves som en selvfølge.

Husk å legge ved søknaden: budsjett for ledsagers reise-, kost- og oppholdsutgifter.

Søknaden sendes til:

Sortland kommune
Miljøtjenesten v/enhetsleder
Postboks 117
8400 Sortland

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.