Psykososialt kriseteam

Sortland kommune har et kriseteam som kan nås ved å ringe til en av teamets medlemmer eller legevakten. Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt. Tilgjengeligheten kan derfor variere for hvert enkelt medlem.

Psykososialt kriseteam
Tittel Navn Telefon
Psykisk helsearbeider (leder) Geir Jensen 412 86 143
Psykisk helsearbeider / avdelingsleder Olav Fenes 952 64 357
Psykisk helsearbeider Hilde Ljosland 988 44 764
Kommuneoverlege Mette Røkenes 952 64 400
Kreftsykepleier Hilde Norum Nilsen 952 64 410
Helsesykepleier/avdelingsleder Helèn Bye 907 67 525
Helsesykepleier Merethe Lamark 952 64 234
Spesialsykepleier Heidi Stifjell 932 28 505
Hjelpepleier Vivian Olaisen 481 18 394
Kommunalsjef oppvekst Erik Strand 474 62 694
Prest Anton Punsvik 906 48 262
Prest Jørund Øverby Håkedal 415 76 151
Legevakt (hele døgnet) 116 117


Ivaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes beredskapsansvar.

Ved ulykker, kriser eller katastrofer kan enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer.

Teamet har som oppgave å skaffe oversikt over de som er rammet ved kriser. Gruppen kartlegger tilgjengelige ressurser for oppfølging, og sørger for at de som er rammet får oppfølging.     

Teamet kan kontaktes dersom behov for hjelp med psykososial oppfølging ved akutte kriser og katastrofer utover det som det ordinære hjelpeapparatet yter.
 

Kommunal kriseledelse

Sorgreasjoner hos barn (PDF, 32 kB)

 

Nyttige linker

Helsedirektoratet

Kriser

Ungdom som opplever sorg