Idrettshaller

Sortland har to idrettshaller, Sortlandshallen og Blåbyhallen.  


Aktivitetssaler i kommunen

Maurnes
Gymsal/svømmehall

Eier: Sortland kommune
Utleie: Kay Gundersen, tlf. 952 64 170
e-post: kay.gundersen@sortland.kommune.no

Kleiva
Gymsal

Eier: Nordland Fylkeskommune
Utleie: Ekspedisjonen Kleiva, tlf. 76 65 57 20
e-post: post.sortland@vgs.nfk.no

Holmstad
Gymsal

Eier: Sortland kommune
Utleie: Ekspedisjonen Holmstad skole, tlf. 952 64 270
e-post: Holmstad.skole@sortland.kommune.no

Blokken
Gymsal

Eier: Ungdomslaget Dalheim
Utleie: Kjell Vangen, tlf. 76 12 64 65
e-post: kjell.vangen@tnett.no

Sigerfjord
Gymsal

Eier: Sigerfjord Samfunnshus AL
Utleie: Svein Fossem, tlf. 481 22 265
e-post: sfossem@start.no