Blåbyhallen

Blåbyhallen er en fotball- og flerbrukshall med godkjent spilleflate (100 x 64 m) for ordinære fotballkamper. I tillegg kan hallen deles opp i 7 mindre baner av ulik størrelse.

Hallen er bl.a. hjemmearena for Sortland Ils 3.div. fotballag. Hallen har underlag av kunstgress fyllt med granulat (sorte gummikuler). En del av hallen, ca. 44x23 m, har mulighet for sportsgulv, og kan da brukes til aktiviteter som håndball, volleyball, badminton o.l.

Her arrangeres også konserter, dansegalla, hundeutstilling ol.

Blåbyhallen eies av Sortland kommune men driftes av eget driftsselskap, Sortland Idretts- og Fritidspark AS.
 

For mer informasjon om hallen og leie

Adresse

Kong Øystens vei
8400 Sortland

Kontaktinfo

Tlf: 977 40 145

Hjemmeside
blabyhallen.no