Gebyr vann og avløp

 

Kommunestyret vedtok i sak 082/21 nye vann- og avløpsgebyrer, gjeldende fra 01.01.2022.

  • Vanngebyr økes med 7,0 %.
  • Avløpsgebyr økes med 5,0 %.
  • Det er ikke vedtatt noen endringer av tilknytningsgebyr

Nedenfor finner du tabeller med gjeldende beløp. Alle beløp er inkl. mva.
 

A - Tilknytningsgebyr

Gjelder m² BRA (bruksareal)

A - Tilknytningsgebyr
Pris pr. m² Inntil 250 m² Fra 251-500 m² Fra 501-1000 m² Over 1000 m²
Vann 71,30 42,80 21,40 10,70
Avløp 66,70 40,00 20,00 10,00


B - Årlige gebyrer

Gjelder m³ 

B - Årlige gebyrer
Gjelder m³ 2020 2021 2022
Vann 17,26 16,49 17,64
Avløp 14,20 13,98 14,68


B1 - Fast årsgebyr

Boliger 2,0 x pris/ x BRA
Tørr industri og lager 1,0 x pris/ x BRA
Driftsbygninger i jordbruket 1,5 x pris/ x BRA
Øvrige bygg 2,0 x pris/ x BRA

 

B2 - Variabelt gebyr

For alle bygg som betaler etter målt forbruk gjelder at vann- og avløp beregnes etter satsene under B.
 

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer