Gebyr vann og avløp

 

Alle beløp er inkl. mva.
Kommunestyret vedtok i sak 077/20 nye vann- og avløpsgebyrer, gjeldende fra 01.01.2021.

  • Vanngebyr reduseres med 4,5 %.
  • Avløpsgebyr reduseres med 1,6 %.

Nedenfor finner du tabeller med oppdaterte beløp.
 

A - Tilknytningsgebyr

Gjelder m² BRA (bruksareal)

A - Tilknytningsgebyr
Pris pr. m² Inntil 250 m² Fra 251-500 m² Fra 501-1000 m² Over 1000 m²
Vann 71,30 42,80 21,40 10,70
Avløp 66,70 40,00 20,00 10,00


B - Årlige gebyrer

Gjelder m³ 

B - Årlige gebyrer
Gjelder m³ 2019 2020 2021
Vann 15,91 17,26 16,49
Avløp 13,51 14,20 13,98


B1 - Fast årsgebyr

Boliger 2,0 x pris/ x BRA
Tørr industri og lager 1,0 x pris/ x BRA
Driftsbygninger i jordbruket 1,5 x pris/ x BRA
Øvrige bygg 2,0 x pris/ x BRA

 

B2 - Variabelt gebyr

For alle bygg som betaler etter målt forbruk gjelder at vann- og avløp beregnes etter satsene under B.
 

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer