Gebyr vann og avløp

 

I kommunestyresak 22/4534  nye vann- og avløpsgebyrer, gjeldende fra 01.01.2023.
• Vanngebyr økes med 26,9 %
• Avløpsgebyr økes med 38,1 %
• Tilknytningsgebyrer økes med 10,4 %

Nedenfor finner du tabeller med gjeldende beløp. Alle beløp er inkl. mva.
 

A - Tilknytningsgebyr

Gjelder m² BRA (bruksareal)

A - Tilknytningsgebyr
Pris pr. m² Inntil 250 m² Fra 251-500 m² Fra 501-1000 m² Over 1000 m²
Vann 78,72 47,25 23,63 11,81
Avløp 73,64 44,16 22,10 11,04


B - Årlige gebyrer

Gjelder m³ 

B - Årlige gebyrer
Gjelder m³ 2021 2022 2023
Vann 16,49 17,64 22,39
Avløp 13,98 14,68 20,26

 

B1 - Fast årsgebyr

Boliger1,6 x pris/m³ x BRA
Tørr industri og lager1,0 x pris/m³ x BRA
Driftsbygninger i jordbruket1,5 x pris/m³ x BRA
Øvrige bygg2,0 x pris/m³ x BRA

 

B2 - Variabelt gebyr

For alle bygg som betaler etter målt forbruk gjelder at vann- og avløp beregnes etter satsene under B.
 

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer