Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er en samling utvalgte kvalitetsdata som kan være relevante i plan- og byggesaksarbeidet. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data.

 

Kommunene har flere fordeler av å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • Et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag.
  • Bevisstgjøringen ved implementering av DOK i hver enkelt kommune hever fokus på og bruk av tematiske geodata.
  • Datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser.

 

Sortland kommunens bekreftede DOK-data

Mer om DOK på Kartverkets sider