Bostøtte fra Husbanken

 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak,
men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Du finner kontoret i NAV`s lokaler i Strandgata 30 på Sortland.

 

Sjekk om du kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.
Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 
 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte

Adresse

Besøksadresse:
NAV Sortland
Strandgata 30
8400 Sortland

Postadresse:
NAV Sortland
Postboks 203
8401 Sortland

Åpningstider

Betjent publikumsmottak
Tirsdag 12.00 - 14.00
Åpent for timeavtaler alle dager.

Kontaktinfo

Bostøttekontoret
412 73 728

Send e-post