Adresseringsvedtak i 2017

I 2017 ble følgende 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget:

Del I: Vedtatt i Kommunestyret 09.02.2017 (saksnr. 13/42) – 24 veinavn

 • Første Fiskfjordvatnet (områdenavn)
 • Andre Fiskfjordvatnet (områdenavn)
 • Dalveien
 • Innervatnet (områdenavn)
 • Djupfjord
 • Djupfjordbotn
 • Hallskogveien
 • Storvatnet
 • Brokløysa
 • Spjutvika (områdenavn)
 • Husvika (områdenavn)
 • Verloveien
 • Ramnkloa
 • Bjørnskjerbakken
 • Heimgardhøgda 
 • Heimgard   
 • Kildalveien
 • Nord-Kjerringneset
 • Sør-Kjerringneset
 • Osvollveien
 • Sørfjordveien
 • Finneslia
 • Strandveien
 • Kringelveien

 

Del II: Vedtatt i Driftsutvalget 09.03.2017 (saksnr. 16/1893) – 9 veinavn

 • Kjerringnesdalen (områdenavn)
 • Reindalen (områdenavn)
 • Reinsnesvatnet (områdenavn)
 • Vikdalen (områdenavn)
 • Polljordveien
 • Kinnveien
 • Reinsnesveien
 • Vikveien
 • Bremnesveien

 

Del III: Vedtatt i Driftsutvalget 27.04.2017 (saksnr. 16/254) – 34 veinavn

 • Hellfjorden (områdenavn)
 • Melfjorden (områdenavn)
 • Solum (områdenavn)
 • Sølferstranda (områdenavn)
 • Daljorda (områdenavn)
 • Olderfjorden (områdenavn)
 • Valsnes (områdenavn)
 • Grytting (områdenavn)
 • Hornvatnet (områdenavn)
 • Langvatnet (områdenavn)
 • Durmålsvatnet (områdenavn)
 • Brenna (områdenavn)
 • Jektbogen (områdenavn)
 • Bødalen (områdenavn)
 • Elvenesdalen (områdenavn)
 • Prestdalen (områdenavn)
 • Forfjorddalen (områdenavn)
 • Vesterålsveien 
 • Langøyveien
 • Møysalveien
 • Sminesveien
 • Sortlandsveien
 • Oshaugveien
 • Kleivbakken
 • Prestdalsveien
 • Øvre Selnesveien
 • Søndre Selnesveien
 • Selnessvingen
 • Søndre Ånstadsjøveien
 • Midtre Ånstadsjøveien
 • Nordre Ånstadsjøveien
 • Øvertoftveien
 • Kovvassveien
 • Vikeidet

 

Se også kartoversikt.