Adresser

Det er kommunen som tildeler eller endrer private og offentlige veiadresser,
samt tildeler husnummer.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som benyttes til bolig- eller fritidsmål, til næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adressene skal være klare og entydige og etter et logisk system som gjør det lett å finne fram.

 

Veinavn

Gate-, område- steds- og veinavn er navn som er ment å være varige. Derfor er det en omfattende prosess både å endre navnene og å lage nye. Alle kommunens adresseverdige bygg og eiendommer, dvs. hytter, boliger, næring og andre samfunnsmessig viktige bygg og eiendommer, skal være tilknyttet adresse. 

Sortland kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen. I 2017 ble 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget. Se alle vedtatte veinavn her.

Sortland kommune har vedtaksmyndighet for enkelte stedsnavn både på skrivemåte og hva navnet skal være. For andre stedsnavn av mer overordnet karakter er det Kartverket som er vedtaksmyndighet.

 

Tildeling av veiadresser

I forbindelse med adresseringsprosjektet sendes det nå ut vedtak om offisielle veiadresser. Bygninger langs vei- og områdenavn som er vedtatt i del I og del III i kommunestyre den 09.02.2017 og Driftsutvalgets møte den 22.04.2017, tildeles i denne omgang offisiell veiadresse.

Alle bygninger langs vei- og områdenavn som er vedtatt i Driftsutvalgets møte den 09.03.2017 (del II) har allerede fått tildelt offisiell adresse.

Se følgende kartoversikt.

Tildeling av resterende vei- og områdenavn (del IV) er planlagt i første halvår av 2018.

 

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning eller eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Eier/fester/tiltakshaver må selv betale skiltingen.

Kommunen har ansvar for å sette opp veinavnskilt og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.

 

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101 og disse trenger ikke adressemerke.

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha adressemerke med bolignummer på/ved døra som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg.

 

 Les mer om bolignummer på nettsidene til Kartverket

Forskrift til Matrikkelloven

Lov om stadnamn