Heftelser og servitutter

Hva er en heftelse?

En heftelse på en eiendom vil som regel si at det er utestående innbetalinger i forbindelse med eiendommen. Det kan for eksempel være utestående boliglån, ubetalte eiendomsskatter eller pant i eiendom. Tinglyste heftelser finner du i grunnboken, og kan søkes opp på se eiendom.

 

Hva er en servitutt?

Servitutter er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Dette kan for eksempel være en veirett, vannrett, rett til skogteig osv.
 

Hva betyr det?

Det er viktig å vite hvilke heftelse og servitutter som hviler på eiendommen før du skal fradele eller arealoverføre en tomt.

Ved fradeling av en ny tomt vil heftelsene og servituttene fra den opprinnelige eiendommen bli kopiert direkte over.

Ved arealoverføring kan det ikke være tinglyst pant eller pengeheftelser på den avgivende eiendommen som er ulik fra den mottakende eiendommen. Da må disse heftelsene frafalles.

For mer informasjon se: Kartverket