Seksjonering

Når må du seksjonere?

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha ekskulsiv bruksrett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven.
 

Hva kan seksjoneres?

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen) kan en seksjon også omfatte et uteareal. Seksjonering med uteareal krever kartforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven.

Kommunen foretar nødvendig kontroll og saksbehandling fram til vedtak og oversendelse til tinglysing.
 

Kartverket

Søknad om seksjonering   (Veileder til utfylling)

Søknad om reseksjonering   (Veileder til utfylling)