Bosetting

Flyktningetjenesten har ansvar for å bosette i henhold til kommunestyrevedtak. Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, hjelp til innkjøp av det mest nødvendige av utsyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og koordinering av tjenester og oppfølging.