Integreringstjenesten

Integreringstjenesten er organisert som en egen avdeling i NAV Sortland, og er en kommunal tjeneste videre underlagt sektor oppvekst.

Informasjon angående Ukraina

Integreringstjenesten søker ressurspersoner og boliger

Integreringstjenesten ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Integreringstjenesten bosetter flyktninger etter avtale med integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og jf. kommunens vedtak om bosetting av flyktninger.

Tjenesten har ansvar for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, hvor en hovedmålsetting er å styrke veien mot videre arbeid eller utdanning i tillegg til å jobbe samordnet med kommunalt tjenester og lokalsamfunn for god integrering og likeverdige tjenester.

For 2022 skal det bosettes 5500 flyktninger nasjonalt, hvor Sortland har fått anmodning om å bosette 20 flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg til dette. 

Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Ansatte Integreringstjenesten:

Navn/ e-post Stilling Telefon
Marit Sandvær Seim Leder 944 72 460
Royer Solheim Fagansvarlig /programveileder 909 46 315
Lene Elvstad Miljøterapeut/Boligansvarlig 952 64 191
Hasiba Alsayed Flerkulturell rådgiver / miljøarbeider 908 92 299
Nina Kibsgaard Jensen Saksbehandler 908 01 458
Renate Berg Saksbehandler/Programveileder 458 68 182
Ingrid Nygård Miljøterapaut 417 65 128
Eirin Ridola Johnsen Miljøterapaut T2 476 06 405