Integreringstjenesten

Integreringstjenesten er organisert som en egen avdeling i NAV Sortland, og er en kommunal tjeneste videre underlagt sektor oppvekst.

Integreringstjenesten bosetter flyktninger etter avtale med integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og jf. kommunens vedtak om bosetting av flyktninger.

Tjenesten har ansvar for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, hvor en hovedmålsetting er å styrke veien mot videre arbeid eller utdanning i tillegg til å jobbe samordnet med kommunalt tjenester og lokalsamfunn for god integrering og likeverdige tjenester.

For 2019 skal det bosettes 5350 flyktninger nasjonalt, hvor Sortland har fått anmodning om å bosette 25 flyktninger, hvorav 1 enslig mindreårig. Familiegjenforente kommer i tillegg til dette. Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Av de 5350 flyktningene som skal bosettes, er 3000 kvoteflyktinger. Dvs de bosettes direkte fra flyktningeleir til kommunen etter uttak fra UNHCR og i samarbeid med IMDi.

Ansatte Integreringstjenesten:

Navn/ e-post Stilling Telefon
Marit Sandvær Seim Leder 944 72 460
Trude Oddsdatter Nygård Fungerende leder 976 10 281
Anne Lise Halvorsen Fagansvarlig 905 78 540
Lene Elvestad Miljøterapeut 952 64 191
Tor Ellefsen Miljøterapeut 913 96 800
Nina Kibsgaard Jensen Saksbehandler 908 01 458
Barbro Karlsen Saksbehandler 413 07 189
Tina Maria Andreassen Programveileder 947 84 811
Eirin Johnsen Programveileder 476 06 405