Integreringstjenesten

Integreringstjenesten er organisert som en egen avdeling i NAV Sortland, og er en kommunal tjeneste videre underlagt sektor oppvekst.

Integreringstjenesten bosetter flyktninger etter avtale med integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og jf. kommunens vedtak om bosetting av flyktninger.

Tjenesten har ansvar for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, hvor en hovedmålsetting er å styrke veien mot videre arbeid eller utdanning i tillegg til å jobbe samordnet med kommunalt tjenester og lokalsamfunn for god integrering og likeverdige tjenester.

For 2021 skal det bosettes 5025 flyktninger nasjonalt, hvor Sortland har fått anmodning om å bosette 19 flyktninger, hvorav 2 enslig mindreårig. Familiegjenforente kommer i tillegg til dette. Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Av de 5350 flyktningene som skal bosettes, er 3000 kvoteflyktinger. Dvs de bosettes direkte fra flyktningeleir til kommunen etter uttak fra UNHCR og i samarbeid med IMDi.

Ansatte Integreringstjenesten:

Navn/ e-post Stilling Telefon
Marit Sandvær Seim Leder 944 72 460
Royer Solheim Fungerende leder 909 46 315
Anne Lise Halvorsen Fagansvarlig T2/ Programveileder 905 78 540
Lene Elvstad Miljøterapeut/Boligansvarlig 952 64 191
Hasiba Alsayed Miljøterapeut 908 92 299
Nina Kibsgaard Jensen Saksbehandler 908 01 458
Renate Berg Saksbehandler/Programveileder 458 68 182
Eirin Ridola Johnsen Programveileder 476 06 405
Gustav Hvaring T2 Miljøterapeut 413 77 050
Mari-Anne Mære T2 Miljøterapeut 480 97 186