Introduksjonsprogrammet

 

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Sortland kommune er det Flyktningetjenesten/NAV som har ansvaret for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og programmet drives i nært samarbeid med Voksenopplæringen i kommunen.
 

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktningene:

  • Ferdigheter i norsk
  • Innsikt i norsk samfunnsliv
  • Forberede for yrkeslivet

 

Hvem skal inn i programmet?

Alle nyankomne flyktninger som blir bosatt i Sortland kommune gjennom avtale mellom kommunen og IMDi, og som er mellom 18 og 55 år, skal delta i introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere eller borgere som omfattes av EØS-avtalen.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil 2 år, med tillegg av godkjente permisjoner. Ved særlig behov kan programmet utvidet til 3 år.

Programmet skal være full tid og helårlig, dvs. 37,5 timer pr uke og med 5 ukers ferie pr. år.