Integreringstjenesten søker boliger og ressurspersoner


Boliger

Akkurat nå er det ukjent hvor mange ukrainske flyktninger som ankommer, men det er grunn til å anta at det vil være mange, og på kort varsel. Vi trenger derfor flere boliger for leie, og personer som kan bistå oss i praktiske oppgaver. Bolig eller leilighet må være godkjent for utleie og i gangavstand til butikker og sentrum.
 

Ressurspersoner

Arbeidsoppgaver vil for eksempel være å hjelpe til med møblering av bolig før bosetting, eller veilede og vise rundt nylig ankomne flyktninger i nærområdet på Sortland. Ved arbeidsoppdrag vil du alltid få tett veiledning av våre faste ansatte i integreringstjenesten.

Du må ha et norsknivå over A2 skriftlig og muntlig, og har du russisk og/eller ukrainsk som morsmål vil vi bli ekstra glade om du tar kontakt.

Arbeidsforhold timebasert ved behov og med gjeldende lønnstariff.

Kontaktperson:
Marit Sandvær Seim
Telefon: 944 72 460
E-post: marit.sandver@nav.no

Kontaktinfo

Marit Sandvær Seim
Leder integreringstjenesten
944 72 460
Send e-post