Andre tilbud

Tilbud til voksne med spesielle behov

Individuelt tilrettelagt tilbud for de som har fått en funksjonsnedsettelse i voksen alder.

 

Spesialundervisning

Dette er et tilbud til voksne som sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
76 10 83 72
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
76 10 83 71