Rett og plikt til opplæring/Rights and obligations

 Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
  • Familiegjenforening med overnevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

 

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse
     

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 


Betalende deltakere på norskopplæring

For deltakere som ikke har rett og plikt til norskopplæring, koster det for tiden 55 kr. pr undervisningstime. Betalingen skjer forskuddsvis.

 

For information in English

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
95264282
97571387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280