Gravemelding

Både privatpersoner og entreprenører må nå registrere alle henvendelser om gravearbeid inn i kundeportalen til Geomatikk.

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning.
I Sortland kommune gir de opplysninger om ledningsnettet til blant annet Sortland kommune, Telenor, Statnett, Global Connect og PRIVAT NETT. Du vil få svar på e-post på din henvendelse.

Disse må du som privatperson eller entreprenør kontakte selv:
Aktører med infrastruktur i bakken i Sortland kommune som ikke benytter seg av Ledningsportalen til Geomatikk: Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Fibernord AS, Sortland Elektro AS og Vestall AS.

Vestall/Vesterålskraft benytter egen gravemeldingstjeneste, som du finner her. Denne gir kabelpåvisning på Vestall og Vesterålskraft sin infrastruktur.

I tillegg er det flere private vannverk i kommunen som kan ha infrastruktur i ditt graveområde:
Strand Vannverk SA, Jennestad Vannverk SAHoland Vassverk SA og Indre Eidsfjord Vannverk BA.
Du vil få opp en oversikt over disse når du lager gravemeldingen.

Registrer deg som bruker i kundeportalen


Brukerveiledning
Her er en video for hvordan opprette en gravemelding/kabelpåvisning for privatpersoner.

For innsyn og oversikt over gravearbeider i Sortland kommune kan du benytte deg av Publikumsportalen ved å klikke her.

For kryssing / graving i vei
Kontakt driftsleder Geir Henriksen: geir.henriksen@sortland.kommune.no

Graving i forurenset grunn
Graving i områder med forurenset grunn, eller mistanke om forurenset grunn, krever spesiell tillatelse og kompetanse.  Les mer på kommunens hjemmeside her: Graving i forurenset grunn som reguleres av en egen forskrift 


Arbeidsvarsling

Her finner du informasjon om Arbeidsvarsling på vei.

Prosedyre for entreprenører og andre (PDF, 148 kB)
ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Vesterålskraft Nett

Hvis du har spørsmål

Har du spørsmål om graving, ta kontakt med:

Driftsleder
Geir Henriksen
952 64 463
geir.henriksen@sortland.kommune.no

eller saksbehandler
Carl Birkelid Christiansen
952 64 462
carl.christiansen@sortland.kommune.no 

eller Servicetorget for henvisning.

Artikkelliste