Gebyr vann og avløp

 

Alle beløp er inkl. mva.
Kommunestyret vedtok i sak 070/19 nye vann- og avløpsgebyrer, gjeldende fra 01.01.2020.

  • Vanngebyr økes med 8,5 %.
  • Avløpsgebyr økes med 5,1 %.

Nedenfor finner du tabeller med oppdaterte beløp.

A - Tilknytningsgebyr

Gjelder m² BRA (bruksareal)

Tilknytningsgebyr

Pris pr m²

Inntil 250 m² Fra 250-500 m² Fra 500-1000 m² Over 1000 m²
Vann 71,30 42,80 21,40 10,70
Avløp 66,70 40,00 20,00 10,00

 

B - Årlige gebyrer

Gjelder m³

Årlige gebyrer
  2018 2019 2020
Vann 14,30 15,91 17,26
Avløp 13,51 13,51 14,20

 

 

B1 - Fast årsgebyr
Boliger 2,0 x pris/ x BRA
Tørr industri og lager 1,0 x pris/ x BRA
Driftsbygninger i jordbruket 1,5 x pris/ x BRA
Øvrige bygg 2,0 x pris/ x BRA

 

B2 - Variabelt gebyr

For alle bygg som betaler etter målt forbruk gjelder at vann- og avløp beregnes etter satsene under B.
 

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer