Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

Statens vegvesen inviterer til åpent møte på Kulturfabrikken Sortland 20. februar kl. 18.00. 

 

Publisert 09.02.2017
Føtter skole.png

Sortland kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til første år i grunnskolen.

 

Publisert 09.02.2017
Direktesending

Kommunestyre har møte i dag 09.02.17.

Her kan du se livetracking av møte

 

Publisert 08.02.2017
Kunngjøringer 2.jpg

Helse og omsorg ønsker å etablere brukerutvalg for på en systematisk måte å gjøre bruk av brukere og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenestene.

 

Publisert 08.02.2017
Barnehage.jpg

Nytt barnehageår starter 21.august 2017. Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15.mars. 

 

Publisert 25.01.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 20.01.2017
Trafikkskilt.jpg

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)

Publisert 02.01.2017

Sortland kommune har fått henvendelser om biler som står parkert på kommunale veier.

 

Publisert 02.01.2017
hålogalandsvegen.jpg

Statens vegvesen har nå lagt Reguleringsplan for Hålogalandsvegen ut til offentlig ettersyn. Frist for å levere merknad er 10. februar 2017.

Les mer på Vegvesenets internettside .

For Sortland vil det bli avholdt åpnet møte på Kulturfabrikken 3. januar kl. 18:00 og kontordag på kommunens servicetorg 4. januar kl. 10:00-14:00.