Publisert 09.01.2017
Rosasløyfe.jpg

Alle kvinner i Sortland kommune som er født i perioden 1947-1966, vil bli invitert til mammografi i perioden 16. januar - 4. april 2017.
Bussen står på parkeringsplassen mellom Rådhus I og Rådhus II i Sortland. 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)

Publisert 02.01.2017

Sortland kommune har fått henvendelser om biler som står parkert på kommunale veier.

 

Publisert 02.01.2017
hålogalandsvegen.jpg

Statens vegvesen har nå lagt Reguleringsplan for Hålogalandsvegen ut til offentlig ettersyn. Frist for å levere merknad er 10. februar 2017.

Les mer på Vegvesenets internettside .

For Sortland vil det bli avholdt åpnet møte på Kulturfabrikken 3. januar kl. 18:00 og kontordag på kommunens servicetorg 4. januar kl. 10:00-14:00.

 

Publisert 18.11.2016
Budsjett 2017.JPG

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 skal behandles i formannskapet 1. desember og i kommunestyret 15. desember 2016.

Budsjettforslag (PDF, 2 MB)

 

Publisert 07.11.2016
Kulturfabrikkunst.jpg

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med det frivillige kulturlivet, og inviterer derfor lag og foreninger til dialogmøte onsdag 23.11. kl. 18 - 20 i Lanterna på kulturfabrikken.

Dialogmøtet arrangeres årlig og vi har fått mange gode innspill fra dere på de tidligere møtene. Vi håper derfor dere vil møte opp så vi kan fortsette den gode dialogen og samarbeidet!

 

 

Publisert 04.11.2016
Helsehus_karusell.jpg

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15. I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter beskrevet som et av de tre mest betydningsfulle tiltakene for helsetjenestene i Sortland.

Publisert 05.09.2016
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

1. september er første arbeidsdag for Randi Gregersen som er ny rådmann i Sortland kommune. Gregersen har vært rådmann i Røst kommune siden januar 2011 og er opprinnelig fra Flakstadvåg i Lofoten.  

Publisert 05.09.2016
Brannstasjon blå

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering jf. PBL § 12-2 for Sortland brannstasjon, Sortland kommune (Gnr/Bnr 15/531, Nortura/Strandgata 46). 

Publisert 23.08.2016
Holand skole2

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 22. august, til følgende tider:

Skolestart
  Holand skole   Alle kl. 09.00
  Holmstad skole   Alle kl. 08.10
  Lamarka skole   Alle kl. 08.30
  Maurnes skole   Alle kl. 08.00
  Sortland barneskole   Alle kl. 08.30
  Sortland ungdomsskole   Alle kl. 08.30
  Sigerfjord skole   1. trinn kl. 09:00
    2.-7.trinn kl. 08:15
  Strand skole   1. trinn kl. 10.30
    2.-7.trinn kl. 08.30